Ziep.

Zizi Rico Neves. Archaeology student. Leiden, the Netherlands.

October 2012-April 2013: South-East Asia.

May 17
15th may, the last day of my internship at the excavation in Oegstgeest! The muddiest day so far, but found a lot of pottery parts and bones.

15th may, the last day of my internship at the excavation in Oegstgeest! The muddiest day so far, but found a lot of pottery parts and bones.


May 13
Group 1 + staff at the Oegstgeest internship!

Group 1 + staff at the Oegstgeest internship!


May 12

May 10
Verder een enorme hoeveelheid kaken en tanden gevonden van koeien en paarden.

Verder een enorme hoeveelheid kaken en tanden gevonden van koeien en paarden.


Stakenrijtjes in de vlaktekening met extra tekening eronder van het gebied.

Stakenrijtjes in de vlaktekening met extra tekening eronder van het gebied.


De staakjes couperen waarbij ik een super vette vondst heb gedaan! Een scherf van een Merovingische Knikpot met radstempel-druk. Deze dateert waarschijnlijk uit de 6e eeuw.


Alle staakjes opmeten en deze in de vlaktekening verwerken.

Alle staakjes opmeten en deze in de vlaktekening verwerken.


In werkput 145 zijn twee stakenrijen gevonden

In werkput 145 zijn twee stakenrijen gevonden


Onze fantastische vlaktekening

Onze fantastische vlaktekening


Klaar om te meten

Klaar om te meten


Vlaktekening maken van werkput 147 samen met Justus. Justus tekent en ik meet de sporen en verstoringen in.

Vlaktekening maken van werkput 147 samen met Justus. Justus tekent en ik meet de sporen en verstoringen in.


Werkput 147

Werkput 147


Hout nathouden en inpakken in folie, zodat het bewaard blijft.

Hout nathouden en inpakken in folie, zodat het bewaard blijft.


Houten palen zorgvuldig schoonmaken zodat deze later kunnen worden gebruikt voor dendrochronologie (Jaarringonderzoek)

Houten palen zorgvuldig schoonmaken zodat deze later kunnen worden gebruikt voor dendrochronologie (Jaarringonderzoek)


Nog een bot

Nog een bot


Page 1 of 10